Waarschuwing
 • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 579 niet laden

Steunt u ons ook?

Wij geloven dat muziek waarde aan je leven geeft. Luisteren naar klassieke muziek voelt goed en maakt je een beter mens! Wij brengen klassieke muziek dichtbij, laagdrempelig en betaalbaar voor alle inwoners van Midden-Limburg. Beleef klassieke muziek van dichtbij. Wij wensen u onvergetelijke momenten!Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck


De Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck staat geregistreerd als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn dientengevolge voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/culturele_anbi

RSIN/fiscaalnummer: 802088338

Rekenvoorbeeld:

Schenking b.v.  € 100,--:

Aftrekbaar € 125,--(bij schenking aan een culturele ANBI)

Bij een belastingpercentage van 40% is het belastingvoordeel € 50,-- zodat een schenking van € 100,-- u maar € 50,-- kost.

Schenking? Bedankt voor uw bijdrage op bankrekeningnummer NL19 RABO 0174 1149 07 ten name van de Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck te Herkenbosch.

Onderstaande sponsoren en donateurs dragen de Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck een warm hart toe.

daelenbroeckLogo RabobankROCKWOOL logo 2017


Beleidsplan/doelstellingen

De stichting stelt zich tot doel het organiseren en bevorderen van culturele activiteiten, voornamelijk op het landgoed Daelenbroeck te Herkenbosch. De stichting wil een podium bieden aan goede musici in de klassieke kamermuziek en deze muziek in Midden-Limburg onder de aandacht te brengen.

De stichting bestaat uit een bestuur van vijf vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om de doelstelling te realiseren. De stichting heeft slechts geringe overheadkosten en alle inkomsten komen dan ook ten goede aan de te houden concerten. De stichting wil de entreeprijs per concert toegankelijk houden voor een zo breed mogelijk publiek.

De werkzaamheden van de stichting

In de periode van september tot en met maart worden in totaal 6 concerten per seizoen georganiseerd. Artiesten worden gecontracteerd na aanmelding door artiesten zelf en via impresariaten. Artiesten worden beoordeeld aan de hand van door de stichting opgestelde criteria.

Bekendheid aan deze concerten wordt gegeven via:

 • bibliotheken
 • muziekscholen
 • regionale pers
 • E'Mail
 • koppeling aan websites

Het beloningsbeleid

De vrijwillige bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten voor het seizoen 2018/2019 zijn:

 • zondag 30 september 2018    Café des chansons 
 • zondag 28 oktober 2018         Tobias Borsboom
 • zondag 25 november 2018     Alles begint met Bach
 • zondag 27 januari 2019          Camerata Trajectina
 • zondag 24 februari 2019         Van diverse pluimage
 • zondag 31 maart 2019            Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

Financiële verantwoording

Het vermogen wordt door de stichting beheerd en bestaat uit de opbrengst van de recette, subsidie van het Fonds Podium Kunsten, schenkingen, sponsorgelden en opgebouwde reserve uit het verleden.

Algemene reserve € 6201,--
Nog te ontvangen belastingen € 26
Totaal reserve € 6227

Exploitatie-overzicht seizoen 2017/2018
Opbrengst concerten € 9059
Subsidie FPK € 0
Giften € 1537
Totaal inkomsten € 10596

Algemene kosten € 761
Uitgave concerten € 7889
Totaal uitgaven € 8650

Exploitatie-overschot € 1946

 

 

 

 

Muziek moet het vuur doen ontvlammen
uit het hart van mannen, en tranen
brengen in de ogen van vrouwen.

Ludwig van Beethoven 1770-1827