Waarschuwing
 • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 579 niet laden

Steunt u ons ook?

Wij geloven dat muziek waarde aan je leven geeft. Luisteren naar klassieke muziek voelt goed en maakt je een beter mens! Wij brengen klassieke muziek dichtbij, laagdrempelig en betaalbaar voor alle inwoners van Midden-Limburg. Beleef klassieke muziek van dichtbij. Wij wensen u onvergetelijke momenten!Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck


De Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck staat geregistreerd als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn dientengevolge voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/culturele_anbi

RSIN/fiscaalnummer: 802088338

Rekenvoorbeeld:

Schenking b.v.  € 100,--:

Aftrekbaar € 125,--(bij schenking aan een culturele ANBI)

Bij een belastingpercentage van 40% is het belastingvoordeel € 50,-- zodat een schenking van € 100,-- u maar € 50,-- kost.

Schenking? Bedankt voor uw bijdrage op bankrekeningnummer NL19 RABO 0174 1149 07 ten name van de Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck te Herkenbosch.

Onderstaande sponsoren en donateurs dragen de Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck een warm hart toe.

daelenbroeckLogo RabobankROCKWOOL logo 2017


Beleidsplan/doelstellingen

De stichting stelt zich tot doel het organiseren en bevorderen van culturele activiteiten, voornamelijk op het landgoed Daelenbroeck te Herkenbosch. De stichting wil een podium bieden aan goede musici in de klassieke kamermuziek en deze muziek in Midden-Limburg onder de aandacht te brengen.

De stichting bestaat uit een bestuur van vijf vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om de doelstelling te realiseren. De stichting heeft slechts geringe overheadkosten en alle inkomsten komen dan ook ten goede aan de te houden concerten. De stichting wil de entreeprijs per concert toegankelijk houden voor een zo breed mogelijk publiek.

De werkzaamheden van de stichting

In de periode van september tot en met maart worden in totaal 6 concerten per seizoen georganiseerd. Artiesten worden gecontracteerd na aanmelding door artiesten zelf en via impresariaten. Artiesten worden beoordeeld aan de hand van door de stichting opgestelde criteria.

Bekendheid aan deze concerten wordt gegeven via:

 • bibliotheken
 • muziekscholen
 • regionale pers
 • E'Mail
 • koppeling aan websites

Het beloningsbeleid

De vrijwillige bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten voor het seizoen 2017/2018 zijn:

 • zondag   1-oktober 2017          Saskia Giorgini
 • zondag 29-oktober 2017          Ensemble Corona
 • zondag 26-november 2017      Eolian Ensemble
 • zondag 26-januari 2018           Aristos Quartet
 • zondag 25-februari 2018          Merain trio
 • zondag 25-maart  2018            Haytham safia Qu4rtet

Financiële verantwoording

Het vermogen wordt door de stichting beheerd en bestaat uit de opbrengst van de recette, subsidie van het Fonds Podium Kunsten, schenkingen, sponsorgelden en opgebouwde reserve uit het verleden.

Algemene reserve € 4255,--
Nog te ontvangen belastingen € 21
Totaal reserve € 4276

Exploitatie-overzicht seizoen 2016/2017
Opbrengst concerten € 6613
Subsidie FPK € 0
Giften € 1241
Totaal inkomsten € 7526

Algemene kosten € 763
Uitgave concerten € 7853
Totaal uitgaven € 8616

Exploitatie-tekort € 1090

 

 

 

 

Muziek moet het vuur doen ontvlammen
uit het hart van mannen, en tranen
brengen in de ogen van vrouwen.

Ludwig van Beethoven 1770-1827