Selecteer een pagina

Wij geloven dat muziek waarde aan je leven geeft. Luisteren naar klassieke muziek voelt goed en maakt je een beter mens. Wij brengen klassieke muziek dichtbij, laagdrempelig en betaalbaar voor alle inwoners van Midden-Limburg. Beleef klassieke muziek van dichtbij. Wij wensen u onvergetelijke momenten.

Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck

Onze sponsoren

Onderstaande sponsoren en donateurs dragen de Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck een warm hart toe.

            

 

 

Doneer en steun ons

Wilt u ook een podium bieden aan goede musici in de klassieke kamermuziek en deze muziek samen met ons in Midden-Limburg onder de aandacht brengen? Doneer uw bijdrage op ons bankrekeningnummer.
Hartelijk bedankt voor uw steun!

IBAN: NL19 RABO 0174 1149 07
t.n.v. Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck

KvK nummer 41068050

ANBI/RSIN/fiscaalnummer: 802088338
t.n.v. Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck


De Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck staat geregistreerd als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn dientengevolge voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie https://www.belastingdienst.nl/.

Beleidsplan en doelstellingen

De stichting stelt zich tot doel het organiseren en bevorderen van culturele activiteiten, voornamelijk op het landgoed Daelenbroeck te Herkenbosch. De stichting wil een podium bieden aan goede musici in de klassieke kamermuziek en deze muziek in Midden-Limburg onder de aandacht te brengen.

De stichting bestaat uit een bestuur van vier vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om de doelstelling te realiseren. De stichting heeft slechts geringe overheadkosten en alle inkomsten komen dan ook ten goede aan de te houden concerten. De stichting wil de entreeprijs per concert toegankelijk houden voor een zo breed mogelijk publiek.

De werkzaamheden van de stichting
In de periode van september tot en met maart worden in totaal 6 concerten per seizoen georganiseerd. Artiesten worden gecontracteerd na aanmelding door artiesten zelf en via impresariaten. Artiesten worden beoordeeld aan de hand van door de stichting opgestelde criteria.

Bekendheid aan deze concerten wordt gegeven via:

 • bibliotheken
 • muziekscholen
 • regionale pers
 • e-mail
 • koppeling aan websites
Ons beloningsbeleid

De vrijwillige bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten

De activiteiten voor het seizoen 2021/2022 waren:

 • zondag 31 oktober 2021 | Jacobien Rozemond en Renée Bekkers
 • zondag 16 januari 2022   | Niet doorgegaan I.V.M Covid 19
 • zondag 20 februari 2022 | Hexagon Ensemble
 • zondag 27 Maart 2022     | Hanna Shybayeva
 • zondag 24 april 2022        | Ensemble vijf!
 • zondag 29 mei 2022         | Lumen Ensemble

 

Financiële verantwoording

Het vermogen wordt door de stichting beheerd en bestaat uit de opbrengst van de recette, subsidie van het Fonds Podium Kunsten, schenkingen, sponsorgelden en opgebouwde reserve uit het verleden.

Algemene reserve € 12.804,–
Nog te betalen belastingen € 44,–
Totaal reserve € 12.760,–

Exploitatie overzicht seizoen 2021/2022
Opbrengst concerten € 5.824,–
Subsidies € 4.232,–
Giften € 1.345,–
Totaal inkomsten € 11.401,–

Algemene kosten € 633,–
Uitgave concerten € 9.125,–

Totaal uitgaven € 9.758,–

Exploitatie-overschot € 1.643,–